Iskolánk története

Az iskolánk története dokumentum letöltés
Az iskolánk története letöltés

A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola jogelődje az 1895-ben alapított Veszprémi Felső Kereskedelmi Fiúiskola, másrészt az Angolkisasszonyok Kereskedelmi Leányközépiskolája, amely 1918-ban létesült, és 1948-ban államosítottak.
A két önállóan működő intézmény neve az évtizedek során többször is változott, majd 1956 szeptemberében került sor a két iskola egyesítésére. (Dr. Borsi Lőrinc igazgatósága alatt.)

A kereskedelmi (közgazdasági) szakoktatás a XIX. században jött létre, a kiegyezés utáni időszak gazdasági (ipari, kereskedelmi és hitelszervezet) fellendülése következtében.
A kereskedelmi oktatás rendezése Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter nevéhez fűződik, aki 1892-ben kiadta a kereskedelmi iskolák első hivatalos szervezetét is, amely a kereskedelmi iskolák három fajtáját különböztette meg:

legalsó fokú kereskedelmi intézetek
háromosztályú közép kereskedelmi iskolák
felsőbb kereskedelmi iskolák.

1895-ben azonban megszűntek az intézetek különböző elnevezései és valamennyi felsőkereskedelmi iskola néven szerepelt.
Már 1889-től Vargyas Endre Veszprém vármegyei királyi tanfelügyelő kezdeményezte, hogy létesüljön polgári fiúiskola, amelyhez később közép kereskedelmi iskola is kapcsolható legyen Veszprémben. Csáky Albin vallás és közoktatási miniszter 1892 évi június 20-án a 24.162 sz. rendeletével intézkedett, miszerint Veszprémben a 1892/93-as tanévben indulhat a polgári fiú iskola (egyszerre két osztállyal, I. osztályban 56, a II. osztályban 45 tanuló volt!) 1894/95-ös tanévben már négyosztályú lett a polgári iskola.
Wlassics Gyula vallás és közoktatásügyi miniszter 1895. július 17-én a 33442 számú rendeletében engedélyezte, hogy Veszprémben a polgári iskolához kapcsolva, állami kereskedelmi iskola induljon az 1895/96-os tanévtől.

A háromosztályos Veszprémi Állami Felsőkereskedelmi Iskola 1895. szeptemberében indult. (helye a Buhim-völgy, a volt kaszárnya épülete) ahol tandíjat kellett fizetni. Nem sokkal később a tantestület a felsőkereskedelmi iskola részére külön tanári könyvtárat szervezett.
1896. május 9-én a millenniumot a két iskola felsőkereskedelmi és a polgári fiúiskola együtt ünnepelte. Az 1897/98-as tanév végén került sor a III. osztályos tanulók első érettségi vizsgájára, majd az 1898/99-es tanévben a polgári és felsőkereskedelmi iskola új épületének átvételére, felavatására a Palotai út 1. sz. alatt (ma Budapesti u. 11.)
Mindkét iskola létszáma folyamatosan emelkedett.

A polgári iskola 1912-re már párhuzamos osztályokkal rendelkezett és a kereskedelmit fokozatosan kiszorította. Az I. világháború alatt az egész épület hadikórházként működött. A kereskedelmi rövid ideig a zsidóiskolában (Bajcsy- Zsilinszky út), majd a régi Ének-zene általános iskolában kapott helyet.

A háború után visszaköltözött első helyére és itt maradt 1944-ig. 1944-1946 között az iskola épülete ismét hadikórház lett. Az épület és a berendezés is súlyos károkat szenvedett. A tanítás részben az angolkisasszonyok intézetében folyt (Vár u. 21.) Az iskolát 1956-ban vonták össze (volt angolkisasszonyok) leány – közgazdasági technikummal, amely Megyei Pedagógiai Intézetben székelt. A 8 osztálynak és a kétnaponta járó gépíró iskolásoknak is jutott itt hely.

1968-ban költözött az iskola a Vár u. 10. alá, a volt Piarista Gimnázium épületébe, ahol a Lovassy László Gimnázium működött. Ettől fogva nagy átalakítások történtek az iskolában: könyvtár, tornaterem kialakítása, központi fűtés bevezetése, padlózat, világítás kicserélése, géppark létesítése.

Az iskola elnevezései koronként változtak:

1895: Felső Kereskedelmi Iskola
1925: Kerkápoly Károly Fiú Felsőkereskedelmi Iskola
1945-1949: Magyar Állami Kerkápoly Károly Kereskedelmi Középiskola
1949-1950: Kerkápoly Károly Állami Közgazdasági Gimnázium
1950-1952: Állami Közgazdasági Középiskola
1952-1965: Állami Közgazdasági Technikum
1965-1968: Közgazdasági Szakközépiskola
1968-1982: Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola
1970-től: “Varga Jenő” Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola

1982-1991: “Varga Jenő” Közgazdasági Szakközépiskola
1992-től: Közgazdasági Szakközépiskola
1996. decembertől Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola
2013. Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola

2001/2002-es tanévtől az iskola évfolyamonként 3 osztályban oktatja a diákokat, illetve a 13 – 14. évfolyamon szakképzés folyik. A 13.a osztály tanulói egy éves képzés során sikeres vizsga letételével pénzügyi és számviteli ügyintéző képesítést szerezhetnek.

A 13.b osztály tanulói két éves tanulmányi idő után sikeres vizsga letételével emelt szintű idegen nyelvi ügyintézői bizonyítványt kapnak.

A 2004/2005-ös tanévben idegen nyelvi előkészítő osztály indult, melyben emelt óraszámban tanulnak idegen nyelveket és informatikát a diákok. Az érettségi vizsgát a 13. évfolyamon teszik le. (5 évfolyamos képzés).A nyelvi előkészítő osztály 2013-as tanévvel megszűnt, s mindhárom osztályban 4 évfolyamos szakközépiskolai képzés zajlik. Ezzel párhuzamosan a 2013/2014. tanévben vállalkozási és bérügyintéző OKJ-s képzés indult.

2008 nyarán a Szakközépiskola új épületbe költözött ( Csap. u. 9.) .

A Veszprémi Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola jelenlegi igazgatója ifj. Szathmáry Árpád.

 

Költözés

2008 nyarán iskolánk új épületbe költözött (Csap u. 9), melyben szeptemberben megkezdtük a tanévet.