Felvételi felnőttképzésre

Képzés, felvételi

Képzési tájékoztató

Számítógépes adatrögzítő (04153001)

A képzés célja: Olyan szakemberek képzése, akik adminisztratív és dokumentációs feladatokat látnak el, számító-gépes adatrögzítést végeznek.

A képzés elvégzése után a hallgató képessé válik:

 • számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas gépírás technikával);
 • számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni,
 • külső és belső kapcsolatteremtó, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani;
 • közreműködni a szervezet által használt adatok, információk gyűjtésében, rendszerszerű nyilvántartásában, feldolgozásában;
 • táblázat- és egyszerűbb adatbázis-kezelési (szűrési/rendezési) feladatokat végezni;
 • iratokat és dokumentumokat kezelni;
 • irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni;
 • megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel.

A képzésbe való részvétel feltétele:

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség

Szakmai végzettség: nem szükséges.

A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

A képzés tervezett kezdési időpontja:        2022. február

A képzés időtartama:                120 óra (10 hét)

Képzési napok:                          Heti 2 alkalom, kedd és csütörtöki napokon15:00 órai

                                                  kezdéssel, napi 6 tanórában.

A képzés tananyagegységei:

10 ujjas gépírás…………………………………………………………………………………. 72 óra

Szövegszerkesztési és táblázatkezelési alapismeretek…………………………. 30 óra

Ügyvitel-technikai, irodai kommunikációs eszközök használata,
levelezési ismeretek…………………………………………………………………………… 18 óra

Összes óraszám:                                                                                            120 óra

A képzés díja: Az első szakképesítés megszerzése nálunk ingyenes.

2020 júliusától az OKJ-t felváltotta a Szakmajegyzék. Amennyiben 2020 júliusa előtt szerezte a szakképesítését, jogosult az első szakképesítést ingyenesen megszerezni. Amennyiben az új szakmajegyzékben szereplő szakképesítések közül (2020 júliusa után) már bármelyikkel rendelkezik, úgy a képzés költségtérítéses. (90 000 Ft)

Az alábbi linken tálja meg az új szakmajegyzék szakképesítéseit: https://szakkepesites.ikk.hu/

A képzés helyszíne: Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

Képzési tájékoztató

Vállalkozási mérlegképes könyvelő (04 115 002)

A képzés elvégzése után a hallgatót a pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.

A képzésbe való részvétel feltétele:

Iskolai végzettség: érettségi

Szakmai végzettség, szakmai gyakorlat a képzés megkezdéséhez nem szükséges.

A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését és beszámítását a képző intézmény az Fktv. és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítja.

A képzés tervezett kezdési időpontja:            2022. február 24.

A képzés időtartama:                                       1,5 év

Képzési napok: Heti 2-3 alkalom hétfő, kedd és csütörtöki napokon előre kiadott órarend szerint 16:00 órai kezdéssel, napi 5 tanórában.

A képzés első fele február 24-től június 30-ig tart. A képzés 2. része szeptember 1-től május végéig kerül lebonyolításra. (Július 1 és augusztus 31. között nem lesznek órák.)

Megjegyzés: Pl. a pénzügyi-számviteli ügyintéző végzettséggel rendelkezőknek 2022. szeptember 1-től kell részt venniük a képzésben, az addig az órarendben szereplő órák alól felmentést kapnak.

A záróvizsga tervezett időpontja:                   2023. június

A képzés tananyagegységei:

Gazdasági és jogi alapismeretek……………………………………………………………. 50 óra

Vállalkozások pénzügyei……………………………………………………………………… 50 óra

Könyvviteli ismeretek………………………………………………………………………….. 80 óra

Adózási ismeretek……………………………………………………………………………… 100 óra

Számvitel és adózás digitális környezetben…………………………………………….. 40 óra

Pénzügyi számvitel……………………………………………………………………………. 200 óra

Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése……………………. 80 óra

Összes óraszám:                                                                                            600 óra

A képzés díja: Az első szakképesítés megszerzése nálunk ingyenes. (A pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási és bérügyintéző képzések alapképzésnek számít, így ez a képzés az ezen végzettségek birtokában is ingyenes.)

A képzés helyszíne: Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

Speciális felmentési szabályok:

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület üzleti képzési ágon pénzügy és számvitel alapszakon, valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátása
 • Pénzügyi számvitel
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési terület pénzügy és számvitel alapképzési szakon (szakképzettség: közgazdász pénzügy és számvitel alapképzési szakon), valamint gazdaságtudományi képzési terület számvitel mesterképzési szakon (szakképzettség: okleveles közgazdász számvitel szakon) felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól.

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátása
 • Pénzügyi számvitel
 • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése

A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező fel- mentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek

A felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet szerinti gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben az oklevél kibocsátásának feltételeként letett záróvizsgával rendelkező felmentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek

Az Adótanácsadó szakképesítéssel és az Adótanácsadó szakképesítés-ráépüléssel rendelkező felmentést kap a következő tananyaegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Adózási feladatok ellátása

A Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakképesítéssel és a Pénzügyi és számviteli ügyintéző szakmával rendelkező felmentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek
 • Vállalkozások pénzügyei
 • Könyvviteli ismeretek
 • Számvitel és adózás digitális környezetben

Az állam-és jogtudományi doktori fokozattal rendelkező felmentést kap a következő tananyagegység (programkövetelmény-modul) tanulási eredményének mérése alól:

 • Gazdasági és jogi alapismeretek

JELENTKEZÉSI LAP       2021-2022. tanév

Személyes adatok

Név:

 

Születési név:

 

Anyja születési neve:

 

Születési hely, idő:

 

Oktatási azonosító száma:

 

Adóazonosító jele:

 

 

 

 

Elérhetőségek

Lakcím:

 

Telefonszám:

 

E-mail cím:

 

 

 

 

Meglévő szakképesítés

OKJ száma:

 

Megnevezése:

 

 

 

 

Választott képzés

Programkövetelmény száma:

 

Megnevezése:

 

 

 

 

Választott tagozat*

nappali             esti

 

 

 

 

Érettségi bizonyítvány*

van            nincs

 

 

 

 

Választott tagintézmény megnevezése

Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum

 

 

 

Tanulni kívánt nyelv

 

 

 

Jelentkezett-e felsőoktatási intézménybe?

igen          nem

 

 

 

 

Egyéb közlendő

 

*Megfelelő aláhúzandó

A választott szakképesítésre vonatkozó speciális beiratkozási feltételekről a jelentkezési lap leadásakor nyújtunk bővebb tájékoztatást.

Nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy a magyarországi iskolarendszerben legfeljebb egy szakképesítést szereztem, illetve a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Intézményünk adatkezelési tájékoztatója megismerhető a www.veszpremszc.hu webcímen.

            Hozzájárulok, hogy amennyiben jelen jelentkezésem kapcsán nem jön létre tanulói jogviszony köztem és a Szakképzési Centrum között, akkor a Szakképzési Centrum a jelentkezésemtől számított 1 évig információkat küldjön a részemre a felnőttképzéseiről.

Kelt: …………………………………, 202… …………………………… hó …………… nap.

                                                                          ……………………………………………

                                                                                                       jelentkező aláírása

A VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziumának képzési ajánlata

érettségizett fiatalok számára

2019. szeptember 1-jétől:

JELENTKEZÉSI LAP

TÁJÉKOZTATÓ KÉPZÉSEINKRŐL

 • Pénzügyi számviteli ügyintéző OKJ 54 344 01; 2 éves nappali / esti
 • Vállalkozási és bérügyintéző OKJ 54 344 02; 2 éves nappali / esti
 • Irodai titkár OKJ 54 346 03; 2 éves nappali / esti
 • Kis-és középvállalkozások ügyintézője II. OKJ 55 345 01; 1 éves nappali / esti, ráépüléssel
 • Mérlegképes könyvelő (vállalkozási) OKJ 55 344 07; 1 éves esti, ráépüléssel

Jelentkezés:

E-mail: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Mobil: +36/20/510-8892, +36/30/357-0876


2018/2019-es tanév

A Veszprémi Szakképzési Centrum képzéseiletöltés

2018/2019 Esti jelentkezési lapletöltés


2017/2018-as tanév

A Veszprémi Szakképzési Centrum képzéseiletöltés

Jelentkezési lapletöltés


2017/2018-as tanév

Tájékoztatóletöltés