Iskolánk

Tanáraink/Dolgozóink

ifj. Szathmáry Árpád

igazgató

okleveles német nyelv és irodalom szakos tanár – okleveles történelem szakos tanár – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – okleveles ember és társadalom műveltségterületi tanár

történelem, társadalomi és állampolgári ismeretek, mindennapos testnevelés

fogadóóra: megbeszélés szerint

e-mail: suli3053@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Kele-Mayer Erzsébet

általános igazgatóhelyettes

mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak) – humán erőforrás menedzser – okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon – okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

szakmai tantárgyak

fogadóóra: csütörtök 5. óra

e-mail: kelehugi@gmail.com

Wachtler Edina

szakmai igazgatóhelyettes

közgazdász – gazdálkodási szakos közgazdász tanár

szakmai tantárgyak

fogadóóra: hétfő 6. óra

e-mail: wedina@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Szilágyiné Oszkó Éva

gyakorlati oktatásvezető

okleveles történelem szakos középiskolai tanár – pénzügyi vállalkozási szakértő – okleveles régész

szakmai tantárgyak, történelem érettségire felkészítés

fogadóóra: kedd 3. óra

e-mail: szoe75@gmail.com

Alber-Boróczki Beáta

minősített családi életre nevelő – okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár – gépírás oktató

német nyelv, ügyviteli gyakorlatok, gépírás, levelezési gyakorlat

fogadóóra: hétfő 3. óra

Barák Róbert

okleveles informatika szakos tanár – okleveles matematika szakos tanár

informatika, matematika

fogadóóra: szerda 2. óra

Benyovics Ágnes

okleveles matematika szakos tanár – okleveles fizika szakos tanár

matematika

fogadóóra: szerda 6. óra

Békefiné Bera Eszter

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár – angol nyelv és irodalom szakos tanár

angol nyelv, történelem, társadalom és állampolgári ismeretek

fogadóóra: kedd 6. óra

Császár-Rukk Renáta

testnevelés szakos tanár – okleveles gyógytestnevelő tanár

testnevelés és sport

fogadóóra: szerda 3. óra

Csiszkóné Bogár Andrea

okleveles biológia szakos tanár – okleveles földrajz szakos tanár

földrajz, biológia – egészségtan, komplex természettudomány

fogadóóra: kedd 6. óra

Egresi-Negre Marianna

angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, okleveles anglisztika szakos bölcsész – angol nyelvtanár

fogadóóra: hétfő 4. óra

e-mail:

Farkas Szilvia

okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár – angol nyelv

fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint

e-mail:

Horváth Adrienn

okleveles informatika szakos tanár – matematika szakos tanár – számítástechnika szakos tanár

informatika, szakmai tantárgyak

fogadóóra: szerda 2. óra

Juhász Tamás

okleveles fizikatanár – okleveles matematika szakos tanár

matematika

fogadóóra: szerda 4. óra

Kádárné Török Zsuzsanna

üzemgazdász – adótanácsadó – szaküzemgazdász – okleveles közgazdásztanár (pénzügy és számvitel)

szakmai tantárgyak

fogadóóra: csütörtök 4. óra

Keresztesné Tóth Bernadett

okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár, romanisztika, spanyol alapszakos bölcsész – angol nyelv

fogadóóra:  szerda 3. óra e-mail:

Kolláthné Botkó Judit

könyvtáros tanár

fogadóóra:  kedd 3. óra

e-mail: konyvtar@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Kollerné Keszei Katalin

történelem szakos középiskolai tanár – társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

fogadóóra: csütörtök 3. óra

Kovácsné Siffer Anikó

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – német szakos nyelvtanár – értelmileg akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógiai tanár – okleveles angoltanár

német nyelv, angol nyelv

fogadóóra: szerda 5. óra

Lengyelné Török Zsuzsanna Mária

fizika szakos tanár – okleveles matematika szakos középiskolai tanár

matematika, osztályfőnök

fogadóóra: kedd 4. óra

Lévainé Major Csilla

alakítástechnológus üzemmérnök – gazdálkodási szakos közgazdász tanár – mérnöküzemgazdász

szakmai tantárgyak

fogadóóra: hétfő 3. óra

e-mail: levaine@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Major Rita Erzsébet

magyar nyelv és irodalom-ügyvitel szakos tanár

Tanított tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, kommunikáció, rendezvényszervezés, ügyviteli gyakorlatok

fogadóóra: kedd 2. óra

e-mail: major.rita@hotmail.com

Marusin Viola

okleveles angol nyelv és irodalom szakos tanár – angol szakos tanár – művelődésszervező

angol nyelv

fogadóóra: hétfő 6. óra

e-mail: vmarusin@gmail.com

Nagy Péter János

testnevelés, gyógytestnevelés

fogadóóra: szerda 4. óra

e-mail:

Németh-Babos Zsófia

okleveles némettanár, okleveles angoltanár,
germanisztika, német alapszakos bölcsész

német nyelv, angol nyelv

fogadóóra: hétfő 5. óra

tanarok_pal1

Pál Imre

okleveles közgazdász marketing szakon – okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles közgazdasági szakos közgazdász tanár

szakmai tantárgyak

fogadóóra: szerda 4. óra

e-mail: palim@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Pál Imréné

okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles közgazdasági szakos közgazdász tanár – okleveles közgazdász marketing szakon

szakmai tantárgyak

fogadóóra: szerda 5. óra

e-mail: gordy@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Pékné Beke Renáta

közgazdász pénzügyi szakon – okleveles közgazdásztanár (kereskedelem és marketing)

szakmai tantárgyak

fogadóóra: kedd 7. óra

Pintérné Gerencsér Zsuzsanna

okleveles matematika szakos középiskolai tanár – matematika szakos általános iskolai tanár – fizika szakos általános iskolai tanár

matematika

fogadóóra: hétfő 2. óra

Saitzné Ország Viktória Zsuzsanna

okleveles matematika szakos tanár – okleveles fizika szakos középiskolai tanár

matematika

fogadóóra: csütörtök 2. óra

e-mail: orszagviki@kozgazd-veszprem.sulinet.hu

Somfai Katalin

okleveles énektanár – okleveles magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – okleveles magyar szakos általános iskolai tanár

irodalom, magyar nyelv, ének – zene

fogadóóra: kedd 5. óra

Stenszky Cecília

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

okleveles néprajz szakos bölcsész – magyar nyelv és irodalom,

fogadóóra: előzetes megbeszélés szerint

Szigeti Imre Jenő

német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – német szakos nyelvtanár – orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár – magyar szakos általános iskolai tanár – orosz szakos általános iskolai tanár

német nyelv, angol nyelv

fogadóóra: péntek 4. óra

e-mail: imreszigeti@freemail.hu

Szilágyiné Győri Krisztina

okleveles közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek) – közgazdász gazdálkodási szakon

szakmai tantárgyak

fogadóóra: kedd 5. óra

Székely Zoltán Péter

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

politológus, okleveles politológus

magyar nyelv, irodalom, színjátszó szakkör

fogadóóra: csütörtöl 6.óra

e-mail: seusokincs@gmail.com

Szőke Dénes Balázs

okleveles magyar szakos általános iskolai tanár – történelem szakos középiskolai tanár – társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár – filozófia szakos középiskolai tanár – okleveles történelem szakos tanár

történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek

fogadóóra: szerda 4. óra

Szűcsné Molnár Ágnes

magyar nyelv és irodalom szakos tanár – gyors- és gépírás szakos tanár

szakmai tantárgyak

fogadóóra: szerda 4. óra

Vargáné Kosztor Andrea

pénzügyi ügyintézői képesített könyvelő – mérlegképes könyvelő – humán erőforrás menedzser – okleveles közgazdász vezetés és szervezés szakon – TB ügyintéző – könyvvizsgáló aszisztens – közgazdász tanár vállalkozási szakon

szakmai tantárgyak

fogadóóra: péntek 3. óra

Végh Andrea

okleveles informatika szakos tanár – okleveles közgazdász tanár (gazdálkodási szak) – mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)

szakmai tantárgyak

fogadóóra: hétfő 4. óra

Technikai dolgozók

Gáspárné Kovács Katalin
Kripli Mihály
Makai Zsolt
Szetkovics Jánosné
Szetkovics Izabella
Sztraka Gabriella

Orvosi rendelő

Dr. Hőriszt Katalin – iskolaorvos
Jáni Brigitta  – védőnő

Portások

Balai Károlyné
Balogh Ilona

Gazdasági iroda dolgozói

Erdélyi Adrienn
Pongrácz Katalin

Oktatást segítő - laboráns

Baloghné Viktor Krisztina

Iskolatitkár

Ravasz Lászlóné

Rendszergazda

Nagy Balázs

Tartósan távollévők

Varga Nóra

További kollégák

Ernst Zäh – tiszteletbeli tanár

Iskolánk igazgatói

Udvarhelyi Gyula

Vaszary Béla

Mattuschek Richard

Dr. Wallner Ernő

Molnár József

Bernáth József

Dr. Rhosóczy József

Dr. Borsi Lőrinc

id. Szathmáry Árpád

Meggyes István

Kópházi Ferenc

ifj. Szathmáry Árpád

(1895 – 1908)

(1908 – 1916)

(1916 – 1929)

(1926 – 1943)

(1944 – 1945)

(1945 – 1947)

(1947 – 1956)

(1956 – 1974)

(1974 – 1975)

(1975 – 1996)

(1996 – 2010)

(2010 –

 

A tantestület örökös tagjai

Garamvölgyi Miklósné
Kissné Budai Katalin
Szalai Ferencné
id. Szathmáry Árpád
Virág Istvánné

Az iskola kitüntetett tanárai

ifj. Szathmáry Árpád       Ranolder-díj

Csaby Csaba                    Ranolder-díj

Dr. Csiszár Miklós          Gizella-díj

Kanyár Erika                   Ranolder-díj

Kópházi Ferenc               Ranolder-díj

Meggyes István               Ranolder-díj

Puskás Csabáné              Gyermekekért–díj

id. Szathmáry Árpád       Ranolder–díj, Gyermekekért-díj     

Virág Istvánné                 Pro Talanto-díj

Dr. Benkő Istvánné         Ranolder-díj, Apáczai-díj

Kovácsné Schiffer Anikó Brusznyai-díj

Nyugdíjas kollégák

Blaske Zoltánné
Baranyi Tiborné
Bödecs Gyuláné
Bucsányi Mária
Czövek Gáborné
Csaba Lászlóné
Csalló Györgyi
Danóczy Balázsné
Dán Mária
Domján Gáborné
Deák Ferencné
Dr. Csiszár Miklós
Garamvölgyi Miklósné
Györekné Antal Éva
Hock Istvánné
Kanyár Erika
Kerek Jánosné
Kiss Klára
Kissné Budai Katalin
Klein Vilmos
Kondor György
Dr. Korbély Zoltánné
Korpády Gábor
Kottyán Istvánné
Krebsz Béláné
Dr. Mátrai Józsefné
Nagy Józsefné
Nagy Lajosné
Dr. Ormós Zoltánné
Dr. Orosz Antalné
Pap Istvánné
Petykó Jánosné
Puskás Csabáné
Ritter Dezsőné
Schindlerné Kőrisfalvi Mária
Simon Zsuzsanna
Szalai Ferencné
Szalai Judit
id. Szathmáry Árpád
Szathmáry Árpádné
Topár Lajosné
Tóth Ferenc
Virág Istvánné